Daň z nemovitých věcí 2022

Daň z nemovitých věcí 2022

Daň z nemovitých věcí v roce 2022

Říká se, že existují dvě 100% jistoty, a jednou z nich jsou právě daně. Pojďme si proto připomenout, jaké povinnosti čekají nové vlastníky nemovitostí, nebo ty, kdo nemovitost prodali nebo došlo u jejich nemovitostí k rozhodné změně. Kdo je či není povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022?

Nabyli jste v roce 2021 nemovitost, nebo jste provedli nějaké změny?

Pak musíte do pondělí 31. ledna 2022 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

  • Daňové přiznání je totiž povinen podat každý, kdo v předcházejícím roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost. A to i v případě, že jste uzavřeli kupní smlouvu a podali návrh na vklad vlastnického práva v minulém roce, ale katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva až letošním roce, protože vlastníkem nemovitosti se stáváte zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastrální úřad. To samé platí pro případ, že jste nemovitost nabyli v dědictví nebo darem.
  • Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na přiznané nemovité věci (daňové přiznání podané v minulých letech) provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně, i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastrálního úřadu. Rozhodnou změnou je i směna nemovitostí.

Jako vlastník nemovitosti jste pak povinni každý rok zaplatit daň z nemovitostí (domovní daň), kdy termín pro úhradu celé daně nebo její první splátky je stanoven nejpozději do 31. května. Pokud je daň vyšší než 5 tis, pak lze rozdělit do dvou splátek se splatností 31. května a 30. listopadu.

Prodali jste v roce 2021 nemovitost?

Pak jste povinni tuto skutečnost ohlásit správci daně nejpozději do 31. ledna a odhlásit se z daně z nemovitostí.

  • Forma, jakou máte odhlášení z daně realizovat není zákonem stanovena, ani pro to nebyl vytvořen úřední tiskopis. Uvedenou skutečnost lze tedy sdělit příslušnému správci daně neformálním způsobem, obvykle dopisem, který obsahuje potřebné identifikační údaje poplatníka daně a nemovité věci.

Prodali jste v roce 2021 pouze jednu ze svých nemovitostí?

Pak jste povinní podat daňové přiznání v němž tuto změnu zohledníte a to nejpozději do 31. ledna, v tomto případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně.

  • Daňové přiznání pak můžete podat buďto jako řádné a ve formuláři vyplnit všechny nemovité věci ve Vašem vlastnictví k 1. lednu zdaňovacího období, nebo můžete podat pouze dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete vzniklé změny a výpočet celkové daně.

Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud

jste poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u vás skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, také není důvodem pro podání daňového přiznání.

Více informací k povinnosti placení daně a podání daňového přiznání naleznete na webu Finanční správy, nebo v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Tomáš Uher
Autor: Tomáš Uher

Vždy se snažím najít pro klienty nejvýhodnější řešení v aktuální situaci, za což mne doporučují dále. Neváhejte mne kontaktovat a přesvědčte se sami. Káva je samozřejmě na mě.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Dobrý den,

děkuji za návštěvu. Stránky byly aktuálně přesunuty k novému poskytovateli hostingu, a nejsou zde zatím všechny informace. Na migraci dat usilovně pracujeme.

Aukce jsou plně funkční a kontakty aktuální. Stránky nemovitostí, reference, realizované zakázky, nový e-book a několik dalších drobností budou doplněny co nejdříve.

Díky za pochopení.

Tomáš