Tomáš Uher

Tržní cena zemědělské půdy v roce 2018

Společnost FARMY.CZ zveřejnila odhad vývoje tržních cen zemědělské půdy za rok 2018. Výstupy jsou kalkulovány z doposud zpracovaných údajů o realizovaných obchodech. Konečné výstupy za rok 2018 budou publikovány v každoroční ZPRÁVĚ O TRHU S PŮDOU v lednu 2019. Průměrná výše tržních cen zemědělské půdy za celý rok 2018 je odhadována v úrovni cca 241.000,- Přečíst si víc oTržní cena zemědělské půdy v roce 2018[…]